Arolwg AALl Wrecsam / Wrexham LEA Inspection

Ddechrau mis Hydref, bydd Estyn yn arolygu Gwasanaethau Addysg Cyngor Wrecsam. Fel rhan o’r broses arolygu, hoffai Estyn gasglu barn gwahanol randdeiliaid, gan gynnwys rhieni a gwarchodwyr plant sydd yn ysgolion Wrecsam. I’r perwyl hwn, mae yna holidaur y gallwch ei lewni am wasanaethau’r AALl drwy ddilyn y ddolen isod. Bydd y holidaur yn cau ar Fedi’r 27ain.

At the beginning of October, Estyn will be inspecting WCBC’s Education Service. As part on the inspection process, Estyn would like to collect the opinions of various stakeholders, including parents and carers of children in Wrexham schools. You can give your opinion of the LEA’s services by completing a questionnaire through the link below. The questionnaire closes on September 27th.

https://www.estyn.llyw.cymru/arolygu-arolwg-wrecsam?_ga=2.233188190.1542292956.1567957073-517310452.1533754578

https://www.estyn.gov.wales/inspection-survey-wrexham?_ga=2.233188190.1542292956.1567957073-517310452.1533754578