Atgoffa am yfory / A reminder about tomorrow

Nodyn i’ch atgoffa bod y disgyblion yn cael dod i’r ysgol yfory yn gwisgo rhywbeth coch neu unrhywbeth yn ymwneud â Cymru  i ddangos eu cefnogaeth i’r tim pel droed cenedlaethol.

Just a quick reminder that the pupils can come to school tomorrow wearing anything red or anything to do with Wales to show their support for the national football team.