Blwyddyn 6 – Caerdydd / Year 6 – Cardiff

Cafwyd diwrnod gwych arall i gloi’r ymweliad â Chaerdydd heddiw, gyda Blwyddyn 6 yn mwynhau cael mynd i Amgueddfa Sain Ffagan cyn y daith adref. Pawb yn ôl yn Wrecsam yn saff ac yn edrych ymlaen at ddiwrnod o waith caled yn yr ysgol yfory!!!

Diolch yn fawr i’r disgyblion am fwynhau, ymddwyn yn wych a bod yn gwrtais efo’i gilydd ac eraill. Hefyd, diolch arbennig i Mr Birkhead a Miss Edwards am roi o’u hamser i fynd efo nhw.

 

Another great day in Cardiff for Year 6 again today with a visit to the St Fagan’s Museum before the journey home. Everyone is back safely in Wrexham and looking forward to a day of hard work at school tomorrow!!

Thank you to the pupils for enjoying themselves, for behaving and for being polite with others. A special thanks to Mr Birkhead and Miss Edwards for giving up their own time to go with them.