Cais am le Meithrin ym Medi 2021 / Applying for a Nursery class place for September 2021

Mae’r cyfnod gwneud cais am le yn nosbarth Meithrin yr ysgol ar gyfer mis Medi nesaf yn awr ar agor. Gellir gwneud cais drwy wefan CBSW (dolen isod). Y dyddiad cau am geisiadau yw Chwefror 19eg. 

It’s now possible to make an application for a place in the school’s Nursery class in September. Applications can be made through the WCBC website (link below). The closing dates for applications is February 19th.

https://www.wrecsam.gov.uk/service/derbyniadau-ysgol/derbyn-i-ddosbarthiadau-meithrin?_ga=2.268108302.122908863.1610015737-592925067.1610015737

https://www.wrexham.gov.uk/service/school-admissions/nursery-school-admissions?_ga=2.66087854.122908863.1610015737-592925067.1610015737