Casglu ar ddiwedd y dydd 20.01 / Collecting at the end of the day 20.01

PWYSIG / IMPORTANT

Oherwydd fod rhannau o amgylch cefn yr ysgol yn dal yn bergylus o ganlyniad i eira a rhew, gofynwn i chi gasglu eich plentyn os yw yn nosbarth Alarch, Bran, Drudwen, Tylluan, Gwennol, Colomen, Blwyddyn 5 neu Blwyddyn 6 o’r brif fynedfa, unrhywbryd o 3:00pm ymlaen eto heddiw. Bydd plant dosbarthiadau Pioden, Robin Goch a’r Cylch yn cael eu gollwng o’r llefydd arferol.

 

Due to the area around the back of the school still being dangerous because of the snow and ice, if you have a child in Alarch, Bran, Drudwen, Tylluan, Gwennol, Colomen, Year 5 or Year 6, please collect them from the main entrance anytime from 3:00pm onwards again today. Pioden, Robin Goch and Cylch children can be collected from outside the classes as usual.

Diolch yn fawr / Thank you