Cau’r ysgol / School closure

Rydym newydd gael gwybod fod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi fod ysgolion Cymru i gau erbyn dydd Gwener yma. Dyma fydd y drefn ar gyfer Bro Alun:

  • Mi yden yn gofyn, os yn bosib, i chi gadw eich plant adref yfory a dydd Gwener.  Ond, os nad yw hyn yn bosib oherwydd amgylchiadau gwaith ayyb., fe fydd yna staff yma i edrych ar eu hol. Bydd hyn hefyd yn rhoi cyfle i staff orffen paratoi gwaith ar gyfer y plant.
  • Bydd y clwb brecwast a’r clwb a’r ysgol yn gweithredu fel arfer yfory a dydd Gwener i unrhyw ddisgyblion sydd yma.
  • Byddwn yn gyrru mwy o wybodaeth atoch am sut bydd pethau’n gweithio o ran cael y gwaith i’r plant cyn hir.
  • Ar ol dydd Gwener, bydd yr ysgol ar gau yn gyfangwbl i bawb hyd nes y clywch yn wahanol.

 

We have just been informed by the Welsh Government that all schools in Wales will close by the end of the day on Friday. Here are the arrangements for Bro Alun:

  • We are asking if you can keep your child home tomorrow and on Friday. But, if this is not possible due to your work commitments etc., there will be staff here to look after the children. This will also give staff a chance to finish preparing work for the children to do at home. 
  • We will send you further information about the work soon.
  • The breakfast and after school clubs will be open as usual tomorrow and Friday for any pupils that are at school.
  • After Friday, the school will be completely closed for everyone until further notice 

Diolch / Thank you

Osian Jones