Cefn yr ysgol / Back of the school

Rydym wedi methu cael gwared ar ddigon o’r rhew yng nghefn yr ysgol oherwydd ei fod mor drwchus felly plant dosbarthiadau Alarch, Drudwen, Bran, Tylluan, Colomen, Gwennol, Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6 i gael eu gollwng yn y brif fynedfa unwaith eto bore ‘ma os gwelwch yn dda.  Dryw, Pioden, Robin Goch, a’r Cylch i gael eu gollwng yn y mannau arferol.

 

We haven’t been able to get rid of enough of the ice from around the back of the school as it is so thick so children from Alarch, Drudwen, Bran, Tylluan, Colomen, Gwennol, Year 5 and Year 6 classes to be dropped off in the main entrance again this morning please. Dryw, Pioden, Robin Goch and Cylch classes to be dropped off as usual by the gates outside the classes.