Ceisiadau Meithrin / Nursery class applications

Dydd Gwener yma, Chwefror 19eg yw’r diwrnod cau ar gyfer gwneud cais am le i blant yn nosbarth Meithrin yr ysgol ym mis Medi. Mae dolen i safle CBSW ble gellir gwneud cais isod.

This coming Friday, February 19th is the closing date for making an application for a place in the school’s Nursery class for September. Below is a link to the application portal on WCBC’s website.

https://www.wrecsam.gov.uk/service/derbyniadau-ysgol/derbyn-i-ddosbarthiadau-meithrin

https://www.wrexham.gov.uk/service/school-admissions/nursery-school-admissions?_ga=2.141546619.857017819.1613383428-1778964913.1613383428