Cinio Nadolig 7/12/22 Christmas lunch

Archebwch ymlaen llaw a thalwch ar Parentpay erbyn dydd Llun y 5ed. Bydd angen i chi ail-archebu os ydych eisoes wedi dewis prydau bwyd ar gyfer y 7fed a’r 8fed o Ragfyr. Diolch.

Please pre-order and pay on Parentpay by Monday the 5th. You will need to re-order If you have already selected meals for the 7th and 8th of December. Thank you.