Codi arian at elusenau / Fundraising for charities

Dros yr haf, bydd un o ddisgyblion yr ysgol, Dexter Holmes, yn gwneud tair her gorfforol i godi arian tuag at ddwy elusen, CDH UK a Young Lives vs Cancer. Os hoffech fwy o wybodaeth am beth mae Dexter yn mynd i fod yn gwneud neu os am ei noddi, cliciwch ar y ddolen isod.

Over the summer, one of our pupils, Dexter Holmes, will be undertaking three physical challenges to raise funds for two charities, CDH UK and Young Lives vs Cancer. If you’d like more information about the challenges or would like to support Dexter, please click on the link below.

https://www.justgiving.com/crowdfunding/dexters-summer-challenge?utm_term=y2EBWyzxq