Cyngherddau Nadolig / Christmas Concerts

Dyma fanylion y cyngherddau Nadolig eleni / Below are this year’s Christmas concerts details:

Meithrin a Derbyn / Nursery and Reception

16:12:22 am / at 10:00am a / and 2:00pm yn yr ysgol / at the school

Blwyddyn 1 a 2 / Years 1 and 2

15:12:22 am / at 2:00pm a / and 5:30pm yn yr ysgol / at the school

Blwyddyn 3 a 4 / Years 3 and 4

13:12:22 am/ at 2:00pm a / and 5:30pm yn yr ysgol / at the school

Blwyddyn 5 a 6 / Years 5 and 6

14:12:22 am / at 2:00pm a / and 6:00pm yn yr ysgol / at the school

Bydd manylion am drefniadau tocynau yn dilyn yn fuan

Details regarding ticket arrangements will follow soon.