Cyngor yn dilyn salwch / Advice following illness

Gyda llawer o salwch yn effeithio disgyblion a staff mewn ysgolion ar hyn o bryd, gofynwn i chi ddilyn cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru a CBSW (gweler isod) ynglyn a gyrru plant yn ol i’r ysgol yn dilyn salwch.

Yn ychwanegol at hyn, os yw’ch plentyn wedi bod yn sal yn ystod y nos, os gwelwch yn dda, peidiwch a’i ddanfon / danfon i’r ysgol y diwrnod canlynol.

Cofiwch bod angen galw’r ysgol cyn 9:15am (01978269580 pwyso 1) i adael i ni wybod am absenoldeb.

Diolch am eich cydweithrediad.

With a high number of pupils and staff in schools being affected by various sickness bugs at the moment, we ask you to follow the advice of Public Health Wales and WCBC (see below) before your child returns to school if he / she has been ill.

Also, if a child has been ill during the night, please don’t send him / her to school the following day.

Please remember to telephone the school before 9:15am (01978269580 press 1) to notify any absence.

Thank you for your co-operation.

Taflen 48 awr / 48 hour leaflet