Dechrau’r tymor / Start of new term

Blwyddyn Newydd Dda! Gobeithio i bawb fwynhau’r Nadolig. Cofiwch gan fod yfory, Ionawr 6ed yn ddiwrod hyfforddiant mai dydd Mawrth, Ionawr 7fed fydd y diwrnod mae’r disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol.

Happy New Year! We hope that everyone enjoyed the Christmas break. A reminder that the children start back in school on Tuesday, January 7th as tomorrow, Monday the 6th is a training day.