Dillad sbar / Spare clothes

Os oes gan unrhyw un ddillad mae eich plentyn wedi cael eu benthyg o’r ysgol am unrhyw reswm e.e. ar ol cael mwd ar eu dillad ysgol arferol, a wnewch chi eu dychwelyd i’r ysgol ogydd? Diolch yn fawr.

If you have clothes that your child has borrowed from the school from any reason i.e. after getting mud on their school uniform, would it be possible for you to return them to school a soon as possible please? Thank you very much.