Dirprwy Bennaeth / Deputy Head Teacher

Neges i’ch hysbysu y bydd ychydig o newid yn staffio’r ysgol o ddechrau Tymor yr Haf i ddiwedd Rhagfyr eleni efo’n dirprwy bennaeth, Mrs Awel Watson-Smyth ar gyfnod mamolaeth yn ystod y ddau dymor yma. Llongyfarchiadau iddi!  Ddiwedd wythnos diwethaf, apwyntiwyd Miss Ffion Hughes (Bl 5) yn ddirprwy bennaeth dros dro tra bod Mrs Watson-Smyth ar y cyfnod mamolaeth. Byddwn yn eich diweddaru yn nes at yr amser ynglyn a threfniadau addysgu y dosbarthiadau perthnasol.

Just a short message to inform you of a change to staffing at the school between the beginning of the Summer term and the end of December this year with our deputy head teacher, Mrs Watson-Smyth going on maternity leave during theses two terms. Congratulations! At the end of last week, Miss Ffion Hughes (Yr 5) was appointed as deputy head teacher  while Mrs Watson-Smyth is on maternity leave. We’ll update you nearer the time on the teaching arrangements in the relevant classes.