Diweddariad Covid 19 / Covid 19 update

Gyda datblygiadau dyddiol ynglyn a Covid 19, dyma ychydig o wybodaeth yn ymwneud a’r ysgol.

Rydym yn parhau i ddilyn cyfarwyddyd Llywodraeth Cymru a CBSW, felly ar hyn o bryd, mae’r ysgol yn dal ar agor. Os bydd unrhyw newid i hyn, byddwn yn eich diweddaru ar unwaith yn y modd arferol – App / Facebook / Trydar yr ysgol.

Os yw eich plentyn yn sal, dylid hysbysu’r ysgol gan ddilyn y drefn arferol a nodi’r rheswm dros yr absenoldeb. Os mai symptomau Covid 19 ydent, dilynwch y cyngor sy’n cael ei roi gan yr awdurdodau.

Mae’r wybodaeth gyffredinol ddiweddaraf ar gael ar:

https://phw.nhs.wales a chyngor defnyddiol ar  https://www.bbc.co.uk/news/health-5171122

 

With the Covid 19 situation developing and changing daily, below is some information relating to the school. 

We continue to follow the Welsh Government and WCBC guidelines, so at the moment, the school is still open. If this changes, we will update you immediately in the usual way – App / Facebook / Twitter.

If your child is ill, you should let the school know using the usual methods, noting the reason for the absence. If a child is displaying Covid 19 symptoms, please follow the guidance given by the relevant authorities. 

The latest information is available at:

https://phw.nhs.wales/ and there is also useful guidance at  https://www.bbc.co.uk/news/health-51711227

Diolch / Thank you,

Osian Jones