Diwrnod 1 Caerdydd / Day 1 in Cardiff

Mae Blwyddyn 6 wedi cyrraedd Caerdydd yn saff gan stopio yn Pwll Mawr ar y ffordd. Pawb yn iawn ac yn mwynhau yn Bowlio 10. Fydd gwely cynnar heno tybed???!!!

Year 6 have arrrived safely in Cardiff, enjoying a visit to Big Pit on the way. They are all fine and enjoying 10 pin bowling. Will it be early to bed tonight???!!!