Diwrnod gwisgo porffor Unbeatable Eva / Unbeatable Eva wear purple day

Ar ddydd Gwener, Gorffennaf 1af, byddwn yn cynnal diwrnod yn yr ysgol i gefnogi elusen Unbeatable Eva, gafodd ei sefydlu yn dilyn brwydr merch leol, Eva Williams efo DIPG. Mae’r diwrnod yn un ble bydd disgyblion rhai o ysgolion yr ardal yn gwisgo unrhywbeth porffor, sef hoff liw Eva, i’r ysgol, neu bydd croeso iddynt wisgo eu dilad eu hunain.  Gofynwn am gyfraniad arianol, fydd yn cael ei drosglwyddo i’r elusen am wneud hyn, mewn arian parod i’r ysgol os gwelwch yn dda. Mae mwy o hanes Eva a’r elusen ar gael drwy’r ddolen isod.

On Friday, July 1st, we will be supporting the Unbeatable Eva charity, set up after the battle of a local girl, Eva Williams with DIPG,  by asking the pupils to wear anything purple or their own clothes to school.  This is a day when pupils at a number of local schools will be wearing purple to support the charity. We ask for a contribution of cash on the day that will then be passed on to the charity. There is more information about Eva and the charity available below.

https://www.unbeatableeva.co.uk/home