Diwrnod Sanau Od Yfory / Odd Sock Day Tomorrow

Fel rhan o Wythnos Gwrth-Fwlio, mae croeso i’r disgyblion (a’r staff) ddod i’r ysgol yn gwisgo sanau od i’r ysgol yfory, Tachwedd 15fed.  Does dim angen cyfraniad arianol.

As part of Anti-Bullying Week, the pupils (and staff) may attend school wearing odd socks tomorrow, November 15th.  There’s no need for a money contribution for wearing the odd socks.

https://anti-bullyingalliance.org.uk/anti-bullying-week/odd-socks-day/what-odd-socks-day