Diwrnodau Addysg Gorfforol / PE days

Nodyn i’ch hatgoffa o ddiwrnodau Addysg Gorfforol y gwahanol ddosbarthiadau. Dylid gwisgo’r wisg addysg gorfforol gywir (crys t gwyn, siorts du, esgidiau addas os yw’r wers tu allan) a mae’n rhaid i emwaith, gan gynnwys clustdlyasu gael eu tynnu.

A note to remind you of the PE lesson days for the different classes. The children should wear the correct kit (white t-shirt, black shorts and suitable footwear if the lesson is outside) and all jewellery, including earrings must be removed for the lessons.

Drudwen (Miss Jones) – Dydd Mawrth / Tuesday

Pioden (Mrs Elin Jones Evans) – Dydd Mercher / Wednesday

Bran (Mrs Iona Evans) – Dydd Llun  / Monday

Bl 2 – Dydd Iau / Thursday

Bl 3 – Dydd Iau / Thursday

Bl 4 – Dydd Iau / Thursday (Gymnasteg)

Bl 5 – Dydd Llun / Monday

Bl 6 – Dydd Llun (Nofio / Swimming) a Dydd Mawrth / Tuesday (AG / PE)

Bydd manylion ar gyfer y dosbarth Meithrin yn dilyn yn ystod y tymor / Details for the Nursery class will follow during the term