Eisteddfod yr Urdd / Urdd Eisteddfod

Diolch yn fawr i bawb fu’n cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd heddiw – roedd cynrychiolaeth dda iawn o’r ysgol yn cymryd rhan a phawb yn wych! Llongyfarchiadau arbennig i:

Thank you to all the pupils that competed in the Urdd Eisteddfod today – the school was very well represented and they were all brilliant! Special congratulations to:

Hallie Salisbury – 1af Unawd Bl 1 a 2 / 1st Year 1 and 2 solo

Isabella Jones – 2il Llefaru Bl 1 a 2 / 2nd Year 1 and 2 Recitation

Malan Arnold – 2il Unawd Piano Bl 6 ac iau / 2nd Year 6 and under Piano solo

Grwp Llefaru Bl 5 a 6 – 1af Grwp Llefaru Bl 6 ac iau / 1st Year 6 and under Recitation group

Grwp Llefaru Bl 3 a 4 – 2il Grwp Llefaru Bl 6 ac iau / 2nd Year 6 and under Recitation group

 

Bydd Hallie Grwp Llefaru Bl 5 a 6 yn mynd ymlaen i gynrychioli’r ysgol yn Eisteddfod Gendedlaethol yr Urdd yn Ninbych ddiwedd Mai.

Hallie and the Year 5 and 6 Recitation group will be going on to represent the school in the National Urdd Eisteddfod in Denbigh at the end of May.

Diolch yn fawr i’r staff a phawb sydd wedi bod wrthi yn hyfforddi i roi’r cyfle i’r disgyblion

Thank you to the staff and everyone that has been preparing the pupils so that they can have this experience.

Diolch arbenning hefyd i aelodau o’r CRhA am eu gwaith di flino drwy’r dydd yn paratoi a gwerthu lluniaeth.

A special thanks also to the PTA for their hard work all day preparing and selling refreshments.