Eisteddfod yr Urdd / Urdd Eisteddfod

Pob lwc i Hallie Salisbury o ddosbarth Alarch fydd yn cynrychioli’r ysgol yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Ninbych yn gynnar bore fory, gan gystadlu yn yr Unawd Blwyddyn 2 ac iau – mwynha y profiad Hallie!

Hefyd, pob lwc i grwp llefaru Blwyddyn 5 a 6  fydd yn cystadlu yn yr Eisteddfod ddydd Mawrth. Gwnewch eich gorau a mwynhewch y profiad!

 

Good luck to Hallie Salisbury from Alarch class as she represents the school at the National Urdd Eisteddfod in Denbigh early tomorrow morning, competing in the Year 2 and below solo – enjoy the experience Hallie!  

Also, the best of luck to the Year 5 and 6 recitation group when they compete at the Eisteddfod on Tuesday. Try your best and enjoy the experience