Estyniad / Extension

Mae’n bosib eich bod yn ymwybodol os ydech wedi pasio’r ysgol yn ystod y dyddiau diwethaf neu wedi gweld ein tudalen Facebook fod y gwaith ar adeiladu estyniad ar yr ysgol yn cychwyn heddiw. Byddwn yn eich diweddaru efo unrhyw wybodaeth berthnasol wrth i’r gwaith fynd yn ei flaen ac yn enwedig pan fydd yr ysgol yn ail agor i’r disgyblion.

It’s possible that you’re aware if you’ve passed the school in recent days, or seen our Facebook page, that the work on the extension to the school is starting today. We’ll update you with any relevant information as the work progresses and especially if there are any temporary changes to be made when the school reopens for the pupils.