Gwasanaeth Diolchgarwch / Thanksgiving Service

Gan nad yden yn gallu eich gwahodd i’r ysgol ar gyfer ein Gwasanaeth Diolchgarwch eleni, mae pob dosbarth wedi paratoi eu gwasanaeth byr eu hunian. Mae gwasanaeth pob dosbarth newydd gael eu ebostio atoch heno – mwynhewch y gwylio a’r gwrando! Os nad ydech wedi derbyn ebost efo dolen i’r gwasanaeth, gwiriwch eich ffeil sothach; os nad yw yno, gyrrwch ebost i [email protected] gyda enw a dosbarth eich plentyn.

As we aren’t able to invite you into the school for the Thanksgiving Service this year, every class have prepared their own short service. A video of your child’s class service has just been emailed to you tonight – enjoy the watching and listening! If you haven’t received and email with a link to the service, check your junk folder; if it isn’t there, please send an email to [email protected] including your child’s name and class.