Gweithwyr allweddol wythnos nesaf / Next week for Key Workers

Mae ebost newydd ei yrru sy’n cynnwys dolen ar gyfer archebu lle i blant gweithwyr allweddol wythnos nesaf. Os nad ydech wedi ei derbyn, gwiriwch eich ffolder sbwriel; os nad yw yno, gyrrwch ebost i [email protected]

An email has just been sent containing a link to book a place for next week’s key worker provision at the school. If you haven’t received the email and require it, please check your junk folder; if it isn’t there, send an email to [email protected]