Gwybodaeth Coronafirws / Coronavirus Guidance

Fel y gwyddoch mae ymlediad coronafirws (COVID-19) yn creu problemau cynyddol ar draws nifer o wledydd. Isod, mae cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i rieni a gofalwyr. Mae’n cynnwys gwybodaeth ar sut y byddai’r ysgol, ar y cyd efo’r Tim Gwarchod Iechyd Lleol a Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn delio efo unrhyw amheuaeth o, neu achos wedi ei gadarnhau o’r feirws yn yr ysgol. Ar hyn o bryd, nid oes achos pryder yn yr ysgol a byddwn yn eich hysbysu os oes unrhyw ddatblygiadau. Mae yna hefyd linc i glip fideos y byddwn yn eu dangos i’r disgyblion i liniaru unrhyw bryder ac i hybu ymolchi dwylo yn gywir. Ymddiheuriadau mai dim ond yn Saenseg mae’r wybodaeth yma ar gael gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar hyn o bryd.

As you will be aware the spread of coronavirus (COVID-19) is causing increasing problems across many countries. Below is guidance from Public Health Wales for parents and carers. It includes information on how the school, in conjunction with the Local Health Protection Team and Public Health Wales, would deal with any suspected or confirmed case of the virus in school. There’s currently no cause for concern at the school and we will keep you informed if there are any developments. Also below is a link to  video clips we’ll be showing the pupils in case they are worried and to encourage hand washing. 

PHW Novel Coronoavirus (COVID19) guidance for schools

https://www.bbc.co.uk/newsround/51342366