Gwybodaeth gollwng a chasglu / Dropping off and collecting arrangements

Gweler isod wybodaeth gollwng a chasglu fydd yn weithredol o yfory ymlaen / See below dropping off and collecting information that will be relevant from tomorrow onwards

Gollwng a chasglu Medi / Dropping off and collecting September

Lluniau gollwng a chasglu / Dropping off and collecting photos

Llun 1 / Photo 1

Llun 1

Llun 2 / Photo 2:

 

Llun 3: / Photo 3: