Hebryngwr Croesi / Crossing Patrol

Mae CBSW yn edrych am berson addas i weithio fel hebryngwr croesi y tu allan i’r ysgol ar Rodfa Delamere. Er gwaethaf iddynt hysbysebu dair gwaith, does neb wedi dangos diddordeb. Os ydech yn gwybod am rywun sydd a diddordeb, cysylltwch efo’r ysgol am fwy o wybodaeth.

 

WCBC are looking for a suitable person to work as a crossing patrol outside the school on Delamere Avenue. They have advertised three times but unfortunately have had no applications. If you know of anyone that might be interested, please contact the school for further details.