Holiadur noson rieni / Parent evenings questionairre

Yn dilyn llythyr ddoe ynghlyn a nosweithiau rhieni y tymor yma, isod mae dolen i’r holiadur sydd angen cael ei gwblhau, erbyn 3:00pm, dydd Llun, Hydref 12fed.

Following yesterday’s letter regarding this term’s parent evenings, below is a link to the questionnaire that needs to be completed by 3:00pm on Monday, October 12th.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k6HnSJcp6WVIm5COcQs5eT5UMjc1WUE0NzBSODRZUUpGVUhEQk8xMlNHMi4u