LLUNIAU – TEMPEST – PHOTOGRAPHS

Mae’r disgyblion wedi cael copi’r llun a manylion archebu’r lluniau a gymerwyd gan gwmni Tempest.  Dylai’r archeb gael ei gwneud ar-lein erbyn Dydd Gwener 3ydd o Fehefin.

Diolch.

The pupils have been given a proof copy and ordering information of the photographs taken by Tempest Photography. Orders are to be made online by Friday 3rd of June

Thank you.