Diwrnod di wisg – 27.05.22 / Non uniform day – 27.05.22

Nodyn i’ch hatgoffa am y diwrnod di wisg sydd i’w gynnal dydd Gwener yma, Mai 27ain, pan fyddwn yn codi arian tuag at Ymchwil Cancr. Mae manylion wedi ei yrru atoch mewn ebost bore Iau diwethaf (19eg) ac isod mae dolen os hoffech gyfranu yn uniongyrchol:

A note to remind you about the non uniform day this coming Friday, May 27th, when we will be raising money for Cancer Research. Details were sent to you by email last Thursday morning (19th) and below is a link should you want to donate directly: 

https://fundraise.cancerresearchuk.org/page/loiss-race-for-life-680?fbclid=IwAR3SqOxJcAf-uMLPkrP739nu3826QeXQUg_oTZ84LK6wNB66mRFx2HLquEI