Mabolgampau’r Urdd / Urdd Athletics

Cafwyd llwyddiant ym mabolgampau’r Urdd ddydd Mercher efo Ted Pearson a Darcy Griffiths yn dod yn ail yng nghystadleaueth taflu pel i fechgyn a merched Bl 3 a 4. Llongyfarchiadau mawr i’r ddau!

There was success in the Urdd Athletics competition on Wednesday with Ted Pearson and Darcy Griffiths coming second in the ball throwing competition for Year 3 and 4 boys and girls. Congratulations to both!