Diolch / Thank you

Hoffai’r staff ddiolch yn fawr iawn i bawb am yr anrhegion a’r cardiau a gawsant ddiwedd y tymor, caiff eich caredigrwydd ei werthfawrogi’n fawr.
Diolch a phob hwyl i Mr Kimberley, Mr Roberts, Mrs Scard-Jones a Miss Cara sydd yn gadael Bro Alun ac yn dechrau swyddi newydd fis Medi.
Bydd yr ysgol yn ail agor i’r disgyblion wedi’r gwyliau ar ddydd Mercher, Medi 4ydd.

The staff would like to thank everyone for all the gifts and cards that were received at the end of the term, it’s very much appreciated.
Thank you and best wishes to Mr Kimberley, Mr Roberts, Mrs Scard-Jones and Miss Cara who are leaving Bro Alun and starting new jobs in September.
The school will reopen for the pupils after the holidays on Wednesday, September 4th.