Maes Parcio / Car Park

Bore da!  Gan fod y maes parcio yn beryglus o lithrig unwaith eto heddiw, am resymau diogelwch amlwg, gofynwn i chi beidio dod arno efo’ch ceir  er mwyn lleihau y nifer o gerbydau sydd yno. A wnewch chi basio’r neges yma ymlaen i unrhyw neiniau / teidiau ayyb sy’n dod a’r plant i’r ysgol.

A wnewch chi hefyd gadw at y llwybrau o amgylch yr ysgol wrth gerdded h.y. peidio cerdded i mewn drwy giat ddwbl y maes parcio.

Cymrwch ofal ac amser wrth ddod a’r plant i’r ysgol

 

Good morning! As the school car park is dangerously slippery again this morning, for obvious safety reasons, could you please not bring your cars into the car park  so that we can decrease the number of vehicles there. Please pass this message on to any grandparents etc. bringing children to school.

Could you also please keep to the paths around the school when walking and not walk in through the main car park gate.

Take care and your time bringing the children to school.

Diolch am eich cydweithrediad / Thank you for your co-operation.