Trefniadau casglu / Collecting arrangements

Gan fod buarth tu allan i’r dosbarthiadau wedi rhewi ac yn beryg iawn, bydd angen casglu eich plant o’r brif fynedfa. Gan fod yna nifer o blant i’w gollwng gofynwn i chi fod yn amyneddgar os gwelwch yn dda! Diolch yn fawr.

As the yard outside classrooms is still frozen and very dangerous, please collect your children  from the main entrance. Please be patient with us as there are a lot of children to be released safely through one entrance!! Thank you.