Man parcio cerbydau gwasanaeth / Service vehicles parking area

Os gwelwch yn dda a wnewch chi beidio a pharcio yn y man parcio ar gyfer cerbydau gwasanaeth (gweler y lluniau) yn y bore na’r prynhawn. Mae’r ardal hon angen cael ei chadw’n glir ar gyfer cerbydau gwasaneth, glahnawyr ac yn bwysig iawn, y tacsi sy’n gollwng a chasglu plant o’r ysgol.

Could you please not park in the parking area for service vehicles (see photos) in the mornings and the afternoons. This area is for service vehicles, cleaners and very importantly,  the taxi that brings and collects children from the school.