Mrs Glenna Hughes

Yfory, byddwn yn ffarwelio â Mrs Glenna Hughes sydd yn mynd i swydd newydd yn Ysgol Morgan Llwyd. Bu Mrs Hughes yn dysgu yn ystod cyfnodau CPA athrawon yr ysgol dros y blynyddoedd diwethaf yn ogystal â rhedeg rhaglen Dyfal Donc llythrennedd a rhifedd i unigolion. Bu hefyd yn gweithio yn y clybiau brecwast ac ar ôl ysgol. Diolch yn fawr i Mrs Hughes am ei gwaith ym Mro Alun a phob hwyl yn y dyfodol.

Tomrrow, we will be saying goodbye to Mrs Glenna Hughes as she leaves Bro Alun to start a new job at Ysgol Morgan Llwyd. Over the last few years, Mrs Hughes has been responsible for covering classes during the teachers PPA time as well as running the Literacy and Numeracy Catch Up programmes with individual pupils. She has also worked in the breakfast and after school clubs. Our thanks goes to Mrs Hughes for her work at Bro Alun and best wishes for the future.