Nodyn atgoffa nosweithiau rhieni / Parent evenings reminder note

Cofiwch lenwi’r holidaur nosweithiau rhieni erbyn 3:00 yfory (dydd Llun 12fed) i ni fedru cwblhau trefniadau y nosweithiau!
A reminder to complete the parent evenings questionnaire by 3:00pm tomorrow (Monday 12th) so that we can complete the necessary arrangements!