Nodyn atgoffa / Reminder note

Nodyn byr i’ch hatgoffa o ddau beth:

  • ni ddylai rhieni, gwarchodwyr a theuluoedd barcio ym maes parcio’r heblaw fod gennych fathodyn glas neu wedi cael caniatad penodol gan y ysgol
  • a wnewch chi barhau i ddilyn y system un ffordd o amgylch yr ysgol wrth ollwng a chasglu. Mae hyn yn cynnwys rhieni a gwarchodwyr Y Cylch Meithrin, dosbarthiadau Dryw, Pioden a Robin Goch.

Sicrhewch fod y negeseuon yma yn cael eu pasio i unrhyw un sy’n gollwng a chasglu yn yr ysgol.

A short note to remind you of a couple of things:

  • parents, carers and family members should not par in the school car park unless you have a blue badge or have been given permission by the school to park there.
  • please continue to follow the one way system around the school when dropping off and collecting children. This includes parents and carers with children in Cylch Meithrin, Dryw, Robin Goch and Pioden classes. 

Please ensure that these messages are shared with everyone that drops off and collects at the school.