Nosweithiau Rhieni / Parent Evenings

Cofiwch fod angen cwblhau y ffurflen nosweithiau rhieni erbyn 9:30am bore fory (Mawrth 22ain) os gwelwch yn dda – ebostiwyd y ffurflen at rieni a gwarchodwyr nos Lun, Mawrth 14eg.

A reminder that the parents evening form, emailed to parents and carers on Monday evening (March 14th) needs to be completed by 9:30am tomorrow morning (March 22nd).