Poppy yn Eisteddfod yr Urdd! / Poppy at the Urdd Eisteddfod

Bu Poppy o Fl 6 yn cystadlu yng nghystadleuaeth CogUrdd ar faes Eisteddfod yr Urdd yn Llnymddyfri heddiw gan greu ‘Brechdan Fendigedig’! Gwnaeth Poppy’n arbenning o dda – dyma hi efo’i champwaith derfynol, a wedi cael ymddangos ar S4C!!! Da iawn Poppy!

Poppy from Year 6 has been competing today in the CogUrdd cooking competition at the Urdd Eisteddfod in Llandovery, creating a ‘Brechdan Fendigedig’ (a ‘Lovely Sandwich’). Poppy did brilliantly – here she is with her final masterpiece, and she appeared on S4C! Well done Poppy!