PWYSIG – Manylion ail agor yr ysgol / IMPORTANT – School reopening information

Isod, mae llythyr sy’n cynnwys manylion pwysig am y drefn o ail agor Plas Coch ddiwedd y mis. Cymrwch amser i ddarllen y wybodaeth yn ofalus – bydd yna holiadur i chi nodi eich penderfyniad terfynol yn cael ei rannu ar y safle gwe a’r app yfory.

Below is a letter that includes important information about reopening Plas Coch at the end of the month. Take your time to read the information carefully – there will be a questionnaire for you to make your final decision on the school website and app tomorrow. 

Gwybodaeth am ail agor Bro Alun

Information on reopening Bro Alun