Rhieni Lywodraethwyr / Parent Governors

Yn dilyn y cais diweddar am ddau riant o Fro Alun i ymuno a chorff llywodraethol Ffederasiwn Plas Coch a Bro Alun, cafwyd dau enwebiad. Felly, nid oes angen cynnal etholiad a bydd y ddwy, Mrs Kimberley Mason (mam Zachary, Bl 1) a Mrs Jemma Rhodes (mam Logan, Bl 3 a Bailey, Bl 6) yn ymuno a’r corff llywodraethol. Llongyfarchiadau i’r ddwy!

Following the recent request for two Bro Alun parents to join Plas Coch and Bro Alun’s federation board of governors, we received two nominations. Therefore, it won’t be necessary to hold an election and both the parents, Mrs Kimberley Mason (mum of Zachary, Yr 1) and Mrs Jemma Rhodes (mum of Logan, Yr 3 and Bailey, Yr 6) will join the governing body. Congratulations to both!