Sefydliad Cancr yr Ysgyfaint Roy Castle / The Roy Castle Lung Cancer Foundation

Mae un o rieni yr ysgol, Gavin Prigmore yn codi arian, er cof am ei chwaer yng nghyfraith, tuag at Sefydliad Cancr yr Ysgyfaint Roy Castle drwy wneud mis cyfan o ymarferion corff “Murphs”. Os hoffai unrhyw ei gefnogi a chyfranu tuag at yr achos teilwng hwn, gallwch wneud drwy y ddolen Just Giving isod. Mae mwy o fanylion ar y dudalen. Pob lwc Gavin!

One of the school’s parents, Gavin Prigmore is fundraising, in memory of his sister in law, towards the Roy Castle Lung Cancer Foundation, by completing a whole month of “Murph” workouts. If any one would like to support him by donating towards this worthy cause, you can do so through the Just Giving page link below. There is further details on the page. Good luck Gavin!

https://www.justgiving.com/fundraising/Gavin-Prigmore1?utm_source=facebook&utm_medium=fundraising&utm_content=Gavin-Prigmore1&utm_campaign=pfp-share&utm_term=2000830211c34a6fb5db6e1bd0eb3a92&__FB_PRIVATE_TRACKING__=%7B%22loggedout_browser_id%22%3A%22da893710a9637398aa82345f31bf64784b1a08e7%22%7D&fbclid=IwAR31Uhi-HvAhXnn1EDAot1A9ozV6NtsNUJ19LmHEkTDpSHz2-J8q5nu77kk