Siop Pop Up Sul y Tadau / Father’s Day Pop Up Shop

Bydd cyfle arall i’r plant brynu anrheg Sul y Tadau yn siop ‘pop up’ y CRhA dydd Gwener yma, Mehefin 16eg. Mae’r manylion ar y poster gwreiddiol isod (peidiwch cymryd sylw o’r dyddiadau)

There will be another chance for children to buy a Father’s Day present in the PTA’s pop up shop, this coming Friday, June 16th. Details are on the original poster below (don’t take notice of the dates)