Wal ar Rodfa Delamere / Wall on Delamere Avenue

Mae wedi cael ei ddwyn i’n sylw gan Gyngor Gymuned Gwersyllt fod cyflwr y wal sy’n gwahanu’r ysgol a Rhodfa Delamere mewn cyflwr gwael mewn mannau. Mae trefniadau ar y gweill i’w thrwsio – a wnewch chi sicrhau nad yw plant yn cerdded ar y wal ar ddechrau ac ar ddiwedd y dydd wrth gyrraedd a gadael yr ysgol.

Hefyd, daeth cais i rieni a gofalwyr sicrhau eu bod yn parcio’n ystyrlon ar Rodfa Delamere. Rydym hefyd gam yn nes at sicrhau hebryngwr croesi y tu allan i’r ysgol yn dilyn asesiad gan swyddogion o CBSW.

 

It’s been brought to our attention by Gwersyllt Community Council that the boundary wall between the school and Delamere Avenue is not in a good condition in some areas. As we understand, there are plans to repair the wall – could you please ensure that children don’t climb or walk on top of the wall when arriving at and leaving the school. 

We have also had a request from the Council to remind parents and carers to park responsibly on Delamere Avenue. We are also by now a step closer to having a crossing patrol outside the school following an assessment by WCBC officers.