Wythnos brysur y dosbarth Meithrin / A busy week for the Nursery class

Cafodd y ddau ddosbarth Meithrin, Robin Goch a Dryw, amser wrth eu boddau yr wythnos diwethaf yn dysgu a chanu rhigymau. Cawsant ymweld â llyfrgell Gwersyllt ac yna gwahodd rhieni a chyfeillion i gymryd rhan efo nhw yn neuadd yr ysgol. Diolch i staff llyfrgell Wrecsam, i bawb fedrodd ddod i’r neuadd ac i staff y dosbarth Meithrin am roi’r profiadau iddynt ac am eu gofal parhaus o’r plant.

Last week was a very busy and enjoyable one for Robin Goch and Dryw Nursery classes as they learnt and sang Welsh rhymes. As part of the week, they visited Wrexham library and invited parents and friends to sing along in the school hall. Thank you to the Wrexham library staff, all who was able to attend at the school and to the Nursery class staff for giving them the opportunity and for their continued care of the children.