Arolwg Estyn / Estyn Inspection

Cawsom wybod bore ‘ma fod Estyn wedi canslo yr arolwg oedd fod i ddigwydd ym Mhlas Coch a Bro Alun yr wythnos yma. Felly ni fydd cyfarfod i rieni efo’r arolygwyr ym Mhlas Coch y prynhawn yma. Mae datganiad llawn gan Meilyr Rowlands, Prif Arolygydd Estyn isod.

We were informed this morning that Estyn have cancelled the inspection that was to take place at both Plas Coch and Bro Alun this week, Therefore, the meeting for parents with inspectors at Plas Coch this afternoon will not be going ahead.  A full statement from Meilyr Rowlands, Estyn’s Chief Inspector is below.

https://www.estyn.llyw.cymru/newyddion/arolygiadau-estyn-ac-ymweliadau-eraill-wedii-hatal-i-helpu-darparwyr-i-aros-ar-agor?_ga=2.225994712.374871090.1584350545-1583088132.1582644354

https://www.estyn.gov.wales/news/estyn-inspections-and-other-visits-suspended-support-providers-stay-open-and-reduce-pressure-%E2%80%93?_ga=2.225994712.374871090.1584350545-1583088132.1582644354