Ffynhonnau dwr / Water fountains

Neges sydyn i ddweud na fydd y ddwy ffynnon ddwr yn yr ysgol ar gael i’w defnyddio i’r disgyblion o yfory ymlaen am resymau hylendid amlwg. Fel arfer, mae croeso i’r disgyblion ddod a dwr mewn potel i’w yfed yn yr ysgol. Cofiwch atgoffa’r plant i olchi eu dwylo yn aml; byddwn yn eu hatgoffa hefyd yn yr ysgol.

Just a short note to say that for obvious hygiene reasons, the two water fountains that the children drink from at the school won’t be available to be used from tomorrow onwards. As usual, they are welcome to bring water in a bottle to drink. Please encourage the children to wash their hands often; we will be also be reminding them of this.