Cyfarfod blynyddol y CRhA / PTA Annual General Meeting

CCB CRhA. Hoffem estyn croeso cynnes a’ch gwahodd i Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol y CRhA. Os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw un o’r rolau CRhA, neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Natalie neu Charlette drwy dudalen Facebook CRhA. Rhaid gwneud enwebiadau’n ysgrifenedig erbyn Hydref 3ydd. Mae croeso i ffrindiau, boed hen neu newydd, os ydych wedi bod ar y pwyllgor ac yn dymuno aros ymlaen, neu os hoffech newid rôl – byddem wrth ein bodd yn clywed gan bawb!
PTA AGM. We would like to extend a warm welcome and invite you all to the PTA AGM. If you are interested in any of the PTA roles, or would like any further information, please contact Natalie or Charlette via the PTA Facebook page. Nominations must be made in writing no later than the 3rd October. New and old friends welcomed, if you have been on the committee and wish to stay on, or fancy a change in role, we would love to hear from you!